Egri Értéktár

Eger Települési Értéktár -  a magánszemélyek, intézmények, vállalkozások által fontosnak tartott kulturális, épített, ipari, természeti, egészségügyi, sport értékek, egri személyiségek - leltára.

Gárdonyi Géza, Egri csillagok

A regény népszerűsége első megjelenése óta töretlen. Az egri hősök kitartása, győzelme a hazaszeretet örök érvényű példája.

Egri harangok

Egyháztörténeti és ipartörténeti emlékek, Eger harangjai.

Az 1992. óta tartó Virágos Egerért Szép Környezetért Verseny /mozgalom/

A 1992 óta tartó versenynek köszönhetően a városi virágfelületek megtöbbszöröződtek a lakossági tudatos környezetszépítés is óriásit fejlődött.

Egri (belterületi) feszületek - keresztek, Mária szobrok

A belterületi keresztek és Mária szobrok jelentős egyháztörténeti, és várostörténeti értékeket jelentenek.

Egri Víz

Az egri gyógyszerészet múltjának egyik legkülönlegesebb fejezetét képezi egy, a jezsuita patika vezetője által a XVIII. század derekán „feltalált" gyógynövénydesztillátum.

Festett menyasszonyi ládák Egerben

A menyasszonyi láda fontos elemét alkotta a város főként peremrészeiben, külső hóstyáiban élő szőlőművelő, bortermelő, kisiparos, kiskereskedő háztartások berendezéseinek.

Apor Elemér munkássága

Napjainkban Apor Elemér író, költő testesíti meg Gárdonyi igazát: nem születhet mindenki Egerben, de kivívhatja az egri nevet.

Füzesabony-Eger vasúti szárnyvonal

A szárnyvonal megépítése, létrejötte, a vasútvonal 1872-ben történő átadása alapvetően megváltoztatta Eger város közlekedési viszonyait.

Nagy Ernő festőművész munkássága

Munkásságára az egriek és a felnémetiek nagyon büszkék. Művészetében a hevesi táj, a barokk Eger intim szépsége, hajdan volt egri emberek arca, a családba vetette hit melegsége tárul elénk.

Lenkey János tábornok életútja

A magyar nemzet emlékezetében 1850. február 9-e is emlékezetes gyásznap, ekkor hunyt el Lenkey János honvédtábornok Aradon, a várbörtönben! Eger városa büszke egykori szülöttére, a hazáért, a nemzetért véghezvitt hősies helytállásáért és cselekedeteiért.

Egerben élő Nyárádi Hartl Ede, a Tisza árvízi hajósa

Az Egerben élő Hartl Ede polgárként mentette a tiszahalászi és sarudi emberek javait. Élete példamutató, nem csak az 1876. évi árvíz során nyújtott magatartásáért, hanem nagyvonalú mecenatúrájáért.

Sugár István helytörténész életútja

Széles látókörű, művelt, minden iránt érdeklődő, köztiszteletben álló ember volt.  Nagy tudása páratlan szerénységgel ötvöződött. Eger városáért élt és dolgozott.

Az egri hóstyák

Az egri hóstyák városunk településszerkezetének olyan sajátossága, amely a belvárosban élő polgárság mellett a 18. században ide érkező paraszti és kézműipari munkát végző lakosság letelepedésével alakult ki. Évszázadokon át itt élt Eger népességének nagy többsége, akik az itt megtermelt mezőgazdasági termékekkel, iparcikkekkel nemcsak a belváros lakosságát, de a régió településeit is ellátták.

Az egri piros alma a térség tájfajtája

Tájfajtaként felfedezett almafajta, mely köztermesztésben is szerepet kapott.

Breznay Imre történetírói munkássága

Breznay Imre munkássága ma is nélkülözhetetlen és meghatározó szakirodalmat jelent a történetírók számára.