Depozitář města Eger

Depozitář města Eger – inventář kulturních, architektonických, průmyslových, přírodních, zdravotních, sportovních hodnot a slavných osobností, které jsou považovány za důležité a které si zasluhují být chráněné.

Egerské hvězdy – Géza Gárdonyi

Jeden z nejpopulárnějších maďarských románů všech dob. Vytrvalost a vítězství egerských hrdinů je znamenitým příkladem vlastenectví.

Egri zvony

Egerské zvony jsou památky jsou technickými a církevními památkami.

Soutěž a hnutí pro květnatý Eger a pro krásné prostředí – již od roku 1992

Díky této soutěží se od roku 1992 vzhled města mohutně změnil, rozmnožily se plochy s květinami a vědomost obyvatelstva se změnila k lepšímu.

Krucifixy, kříže, sochy Panny Marie na území města

Tyto kříže, krucifixy a sochy představují významnou církevní hodnotu a jsou důležité z hlediska historie města Eger.

Egerská voda

Jedna z nejzvláštnějších kapitol dějin egerského lékárenského průmyslu je „vynalézání“ speciálního bylinkového destilátu jezuitským knězem, tehdejším vedoucím lékárny v 18. století.

Malované svatební truhly v Egeru

Malované svatební truhly byly důležitými prvky maloměšťáckých domácností hlavně na okraji města, u řemeslníků, vinařů a podobných rodin.

Činnost Eleméra Apor

V současné době spisovatel a básník Elemér Apor ztělesňuje toto pravdu, kterou kdysi vyslovil Géza Gárdonyi: nemůže se každý narodit v Egeru, ale může se vybojovat počest být egerským občanem.

Železniční trať Füzesabony-Eger

Výstavba trati, a zahájení provozu na železniční tratě v roce 1872 zásadně změnila dopravní poměry města Eger.

Dílo malíře Ernő Nagy

Na toto malíře jsou velmi pyšní obyvatelé Egeru a Felnémet. Jeho díla nám představují nádhernou krajinu župy Heves, intimní krásu barokního Egeru, obličeje dávných obyvatel města a hřejivou víru v síle rodiny.

Život generála János Lenkey

V historické povědomí maďarského národa je 9. února 1850. černým památným dnem, ten den totiž zemřel generál János Lenkey v hradním vězení v Aradu. Město Eger je hrdé na svého rodáka, na hrdinu, který bojoval pro svobodu země a obětoval za to i svůj život.

Egerský občan Ede Nyárádi Hartl, lodník při povodni

Egerský občan Ede Nyárádi Hartl zachránil obyvatele Tiszahalas a Sarud a jejich majetek. Jeho život je příkladný nejen pro jeho chování při povodně v roce 1876, ale i pro jeho velkorysý dárcovství.

Životní příběh Istvána Sugár, historik místní historie

Byl to tolerantní, vzdělaný, otevřený a respektovaný muž. Jeho velká znalost byla spojena s neskutečnou skromností. Žil a pracoval pro město Eger.

Egerské „hóstya“

Městské části v Egeru s názvem „hóstya (čti: hóšťa)“ jsou zvláštností města, co nikde jinde v Maďarsku nemají obdobu. Vytvořili se zde v 18. století oblasti, kde městské občany žili smíšeně s přistěhovaleckými rolníky a řemeslníky. Během staletí zde žila převážná většina Egerova obyvatelstva, které se svými zemědělskými produkty a řemeslnými žboží zásobovaly nejen obyvatele města ale i okolní obce.

Egerské červené jablko je endemickou odrůdou tohoto regionu

Původní místní druh se zde časem začalo pěstovat ve velkém měřítku.

Životní dílo vlastivědce Imre Breznayho

Rodák a neúnavný badatel dějiny města zanechal po sobě životní dílo, které dodnes hraje nevyhnutelnou úlohu pro historiky zkoumající historii Egeru.