Skarbiec Miasta Egeru

Skarbiec Miasta Egeru – zbiór przedmiotów, obiektów, zjawisk, które dla osób, instytucji czy przedsiębiorstw przedstawiają wartość kulturalną, architektoniczną, przemysłową, przyrodniczą, zdrowotną, sportową.

Géza Gárdonyi, Gwiazdy Egeru

Popularność powieści, już od pierwszego wydania, jest bezsporna. Wspaniały opis wielkiej miłości ojczyzny, wytrwałości i męstwa węgierskich bohaterów.

Dzwony egerskie

Zabytki sztuki kościelnej jaki i przemysłowej – dzwony egerskie.

Ruch Na Rzecz Kwiatowego Egeru i Pięknego Środowiska Miejskiego, zapoczątkowany w 1992 roku

Ruch organizuje od 1992 roku konkursy, dzięki którym liczba powierzchni zielonych w mieście zwiększyła się wielokrotnie, oraz rozwinęła się działalność mieszkańców mająca na celu dalsze upiększanie miasta.

Egerskie krzyże, krucyfiksy oraz pomniki Madonny

Krzyże i pomniki Madonny są istotnym elementem historii miasta oraz życia religijnego.

Woda Egeru

Wyciąg alkoholowy z ziół leczniczych, wynaleziony w połowie osiemnastego wieku w aptece prowadzonej przez jezuitów to najwybitniejszy przykład zielarskiej przeszłości miasta.

Malowane skrzynie pań młodych w Egerze

Skrzynia pani młodej to istotny element wyposażenia gospodarstwa domowego, charakterystyczny dla ludności uprawiającej winorośl i zajmującej się wyrobem win, drobnych przedsiębiorców i handlarzy żyjących na obrzeżach miasta.

Prace Eleméra Apora

W czasach współczesnych pisarz i poeta Elemér Apor udowadnia prawdę słów Gárdonyiego: Nie każdy może urodzić się w Egerze, ale każdy może sobie zasłużyć na miano Egerczyka.

Linia kolejowa Füzesabony – Eger

Budowa, powstanie i oddanie do użytku w 1872 roku tej linii kolejowej w zasadniczy sposób zmieniło sytuację komunikacyjną Egeru.

Prace artysty malarza Ernő Nagya

Dzieła tego artysty są powodem do dumy dla mieszańców Egeru i Felnémet. Jego obrazy otwierają przed nami krajobraz komitatu Heves, intymne piękno Egeru, twarze mieszkańców dawnego Egeru, ciepło rodzinne.

Biografia generała Jánosa Lenkey

Dzień 9 lutego 1850 jest smutnym dniem w historii narodu węgierskiego. Wtedy to zmarł generał wojsk węgierskich János Lenkey, w więzieniu na zamku w Arad! Eger jest dumny z urodzonego tutaj bohatera, z jego niezłomności i walki za ojczyznę.

Żyjący w Egerze Hartl Ede Nyárádi, bohater powodzi

Hartl Ede uratował w czasie powodzi ludzi i ich dobytek w miejscowościach Tiszahalászi i Sarud. Jego życie jest przykładem bohaterstwa i wytrwałości okazanej w czasie powodzi na rzece Tisza w 1876.

Życie i dzieło historyka lokalnego Istvána Sugára

Był człowiekiem szerokich horyzontów, wykształconym, o ogromnych zainteresowaniach, powszechnie szanowanym. Jego ogromna wiedza szła w parze z niezwykłą skromnością. Pracował i żył dla miasta Eger.

Egerskie „przedmieścia”

Egerski układ przedmieść do specyficzny dla tego miasta system urbanistyczny, którzy wykształcił się w XVIII wieku wraz z przybyciem ludności trudniącej się rolnictwem i drobnym rzemiosłem, która osiedlała się poza centrum, zamieszkałym przez zasiedziałą ludność miejską. Przez wieki to tutaj żyła większość ludności, zaopatrująca mieszkańców Egeru i całego regionu w artykuły rolne i rzemieślnicze.  

Czerwone jabłko egerskie miejscową odmianą jabłka

Ta odmiana, będąca odmianą miejscową, występuje także w naturalnym krajobrazie okolicy.

Activity of Imre Breznay historiographer

The oeuvre of Imre Breznay is indispensible and fundamental professional literature for historiographers even today.