A te történeted
visiteger.com
Eger Turisztikai Honlapja

Balassi Bálint Egerben

Balassi Bálintot a magyar reneszánsz legkiemelkedőbb költőjeként és a klasszikus magyar irodalom egyik nagyjaként tartjuk számon, egri kapcsolódásáról és kalandos életéről már kevesebbet hallani. Pedig nőügyeinek és más, közmegbotránkozást kiváltó ügyleteinek száma igencsak jelentős.

Kezdetben szerelmének tárgya - több, magas rangú hölgy között – Losonczy Anna volt. Anna egy férjes asszony , Ungnád Kristóf felesége volt. Férjét az egri vár kapitányává nevezték ki, követte őt tehát Egerbe a felesége, a feleségét pedig Balassi. A költő csak szerelme miatt vállalt szolgálatot a végvárban. A verseiben csak Júliának nevezett asszonnyal való, hat éven át tartó, kicsapongásokkal teli kapcsolatnak csak 1684-ben kötött érdekházassága vetett véget. Losonczy Anna szerelmén kívül Eger viszont mást is adott a költőnek. Vitézi versei senki számára sem ismeretlenek, irodalomtörténészek szerint a végek dicséretéről és a katonaéletről szóló művei szorosan kötődnek egri élményeihez.

A már említett érdekházasságnak szintén van egri vonatkozása, ugyanis Balassi nem mást vett el, mint megözvegyült unokatestvérét, Dobó István lányát, Dobó Krisztinát. Természetesen ez a kapcsolat sem volt botrányoktól mentes. Az esküvő után a heves természetű költő elfoglalta Sárospatak várát, ami szerinte így már kijárt neki. Ám dicsősége csak addig tartott, amíg a várbeliek ki nem űzték őt és katonáit – egy órával később.  A házasság Balassira vonta az egyház és a Dobó rokonság haragját. Hűtlenkedő feleségével elváltak, Balassi pedig asszonytól asszonyig járt, egészen 1594-ben bekövetkezett haláláig.

Az egri várban megfordult egyik leghíresebb vitéz emlékét Eger ma is őrzi a várban elhelyezett mellszobrával, és a költőről elnevezett általános iskolával.

Ezek is érdekelhetnek