booked.net

Géza Gárdonyi, Gwiazdy Egeru

Popularność powieści, już od pierwszego wydania, jest bezsporna. Wspaniały opis wielkiej miłości ojczyzny, wytrwałości i męstwa węgierskich bohaterów.

Dzwony egerskie

Zabytki sztuki kościelnej jaki i przemysłowej – dzwony egerskie.

Ruch Na Rzecz Kwiatowego Egeru i Pięknego Środowiska Miejskiego, zapoczątkowany w 1992 roku

Ruch organizuje od 1992 roku konkursy, dzięki którym liczba powierzchni zielonych w mieście zwiększyła się wielokrotnie, oraz rozwinęła się działalność mieszkańców mająca na celu dalsze upiększanie miasta.

Egerskie krzyże, krucyfiksy oraz pomniki Madonny

Krzyże i pomniki Madonny są istotnym elementem historii miasta oraz życia religijnego.

Woda Egeru

Wyciąg alkoholowy z ziół leczniczych, wynaleziony w połowie osiemnastego wieku w aptece prowadzonej przez jezuitów to najwybitniejszy przykład zielarskiej przeszłości miasta.

Malowane skrzynie pań młodych w Egerze

Skrzynia pani młodej to istotny element wyposażenia gospodarstwa domowego, charakterystyczny dla ludności uprawiającej winorośl i zajmującej się wyrobem win, drobnych przedsiębiorców i handlarzy żyjących na obrzeżach miasta.

Prace Eleméra Apora

W czasach współczesnych pisarz i poeta Elemér Apor udowadnia prawdę słów Gárdonyiego: Nie każdy może urodzić się w Egerze, ale każdy może sobie zasłużyć na miano Egerczyka.

Linia kolejowa Füzesabony – Eger

Budowa, powstanie i oddanie do użytku w 1872 roku tej linii kolejowej w zasadniczy sposób zmieniło sytuację komunikacyjną Egeru.

Prace artysty malarza Ernő Nagya

Dzieła tego artysty są powodem do dumy dla mieszańców Egeru i Felnémet. Jego obrazy otwierają przed nami krajobraz komitatu Heves, intymne piękno Egeru, twarze mieszkańców dawnego Egeru, ciepło rodzinne.

Biografia generała Jánosa Lenkey

Dzień 9 lutego 1850 jest smutnym dniem w historii narodu węgierskiego. Wtedy to zmarł generał wojsk węgierskich János Lenkey, w więzieniu na zamku w Arad! Eger jest dumny z urodzonego tutaj bohatera, z jego niezłomności i walki za ojczyznę.

Żyjący w Egerze Hartl Ede Nyárádi, bohater powodzi

Hartl Ede uratował w czasie powodzi ludzi i ich dobytek w miejscowościach Tiszahalászi i Sarud. Jego życie jest przykładem bohaterstwa i wytrwałości okazanej w czasie powodzi na rzece Tisza w 1876.

Życie i dzieło historyka lokalnego Istvána Sugára

Był człowiekiem szerokich horyzontów, wykształconym, o ogromnych zainteresowaniach, powszechnie szanowanym. Jego ogromna wiedza szła w parze z niezwykłą skromnością. Pracował i żył dla miasta Eger.

Egerskie „przedmieścia”

Egerski układ przedmieść do specyficzny dla tego miasta system urbanistyczny, którzy wykształcił się w XVIII wieku wraz z przybyciem ludności trudniącej się rolnictwem i drobnym rzemiosłem, która osiedlała się poza centrum, zamieszkałym przez zasiedziałą ludność miejską. Przez wieki to tutaj żyła większość ludności, zaopatrująca mieszkańców Egeru i całego regionu w artykuły rolne i rzemieślnicze.  

Czerwone jabłko egerskie miejscową odmianą jabłka

Ta odmiana, będąca odmianą miejscową, występuje także w naturalnym krajobrazie okolicy.