A te történeted
visiteger.com
Eger Turisztikai Honlapja

Tinódi Lantos Sebestyén

Tinódi Lantos Sebestyén słynny pieśniarz, to postać silnie związana z Egerem. Jemu zawdzięcza się rozsławienie oblężenia Egeru i zwycięstwa Węgier. Wieść o jego twórczości dotarła do Ferdynanda Habsburga, w którego interesie było, żeby sukces miał swoje odzwierciedlenie w literaturze. Po przetłumaczeniu na łacinę można było taki utwór rozpropagować w Europie. 

Co potrzebne było do napisania utworu o pokaźnych rozmiarach? Przede wszystkim Tinódi wkrótce po węgierskim zwycięstwie przybył do Egeru. Wykonał trudną pracę przepytania dziesiątków biorących udział w obronie żołnierzy, w tym samego Istvána Dobó. Potem zaczęła się jeszcze trudniejsza praca. Summa dziejów Egeru, utwór o długości 115 wierszy, to tylko wyciąg z oryginalnego dzieła o tytule O Walkach w Egerze, liczącego aż 450 wierszy. Szczegółowość i dokładność tego dzieła pomogła rozsławić wytrwałość i męstwo obrońców Egeru na cały świat. 

Tinódi także dzisiaj opiewa to wielkie zwycięstwo – na pomniku ustawionym pod zamkiem, na placu nazwanym jego imieniem, ustawionym w 450 rocznicę wielkiego zwycięstwa, to jest w roku 2002.

Polecamy także