booked.net
A te történeted
visiteger.com
Eger Turisztikai Honlapja

Sebestyén Tinódi Lantos

Slavný kronikář a pěvec Sebestyén Tinódi Lantos je úzce spjat s městem.  Rozšíření příběhu a slávy města a vítězné bitvy bylo totiž jeho zásluhou. Zprávy o jeho díle se dostaly až k Ferdinandovi Habsburskému, který měl zájem na tom, aby vojenský úspěch byl zachován v literárních dílech, a tak ho nechal přeložit do latiny a rozšířit po celé Evropě.

Co všechno bylo vlastně nutné zaznamenat v tak dlouhé básni? Vše, co se odehrálo, a tak hned jakmile bitva skončila, spěchal Tinódi na místo a podrobně se vyptával desítek vojáků, účastníků bitvy včetně hradního kapitána Istvána Dobó. Pak teprve přišla tvrdá práce! Dílo „Egri historiának summája“ (Shrnutí historie Egeru), které má 115 slok, je vlastně jen výňatkem původní básně čítající celkem 450 slok! Jeho pozornost na nejmenší detaily a až puntičkářská důkladnost pomohly k tomu, že se hrdinství obránců egerského hradu mohlo stát příkladem vytrvalosti a vlastenectví pro celou zemi.

Sebestyén Tinódi dodnes hraje na svou lyru a zpívá pod egerským hradem, kde od roku 2002, od 450. výročí slavného vítězství,  stojí jeho socha na náměstí pojmenovaném také po něm.

Také by vás mohlo zajímat