A te történeted
visiteger.com
Eger Turisztikai Honlapja

Botanická záhrada

Kontakt

Webová stránka www.ekfbotanika.ektf.hu
Email konya.erika@uni-eszterhazy.hu
Telefón +3636520400 (klapka 4154)

Botanická záhrada je súčasťou Fakulty prírodných vied Univerzity Károlya Eszterházyho.

Výsledkom pravidelnej výsadby je súčasný stav a ponka druhov záhrady. Má tiež bylinkovú záhradu a ovocný sad, ktoré slúžia ako školská záhrada. V záhrade sa nachádza záhradný vodovodný kohútik a mobilná toaleta a v areáli sú umiestnené aj lavičky a informačné tabule.

Záhrada je pre verejnosť otvorená od 9.00 do 15.00 hod. s obmedzeným vstupom na základe dohody.

Do botanickej záhrady sa dostanete autom aj pešo z ulice Joó János.

Návšteva je bezplatná.

Botanické hodnoty

V záhrade našli svoj trvalý domov chránené druhy, ako aj vzácne byliny a liečivé rastliny, kríkové rastliny a staré stromy (staršie ako 50 rokov). Záhrada sa stále pravidelne využíva na praktické vyučovanie a terénne cvičenia študentov bakalárskeho štúdia odboru biológie a ochrany životného prostredia, a odboru športu a manažmentu rekreácie.

Prejdite na webovú stránku botanickej záhrady

Otvoriť na mape

Možno vás zaujíma aj toto