A te történeted
visiteger.com
Eger Turisztikai Honlapja

Egerská bazilika

Kontakt

Web www.eger-bazilika.plebania.hu
Email bazilika.eger@gmail.hu
Telefon +3636515725

Otevírací doba

Aktuální otevírací doba www.eger-bazilika.plebania.hu/miserend

Ceny lístků

Aktuální ceny letenek www.eger-bazilika.plebania.hu/informaciok

The basilica is currently under renovation, but you can visit it during the work.

Egerská bazilika je také známá jako katedrála svatého Michala a svatého Jana. Budova je také katedrálou Egerské arcidiecéze, což znamená, že biskup nebo arcibiskup zde vykonává své každodenní úkoly. Egerská bazilika je druhou největší církevní budovou v Maďarsku. V roce 1827 byl János László Pyrker jmenován arcibiskupem Egeru a on požádal Józsefa Hilda, velkého architekta devatenáctého století, aby navrhl tuto nádhernou stavbu.  Stavba proběhla v letech 1831 až 1836, budova byla vysvěcena v roce 1837.

Mistr z Itálie

Aby vytvořil sochy baziliky, požádal arcibiskup Pyrker mladého talentovaného benátského sochaře: Marco Casagrande. On vytvořil sochy stojící vedle schodiště: vpředu vidíme maďarské krále svatého Štěpána a svatého Ladislava, za nimi apoštoly Petra a Pavla. Tympanon je držen obrovskými korintskými sloupy, nad nimi můžeme číst nápis "Pojďme, klaňme se Pánu!". Nad sloupořadím můžete vidět alegorické postavy víry,  naděje a lásky, které jsou také dílem mistra Casagrandeho, stejně jako andělské sochy Božská pravda a Božská láska ve dvou rozích budovy.

Ohromující interiér

Trvalo celých 120 let než dekorace interiéru byla hotová: příprava oltářů, malba stropních fresek trvala mnohem déle než stavba samotné budovy. Na severní straně svatyně najdete kapli Plačící Panny Marie, která je nejkrásnější částí kostela, v jižní boční lodi baziliky se pak nachází oltář sv. Michala. Nejkrásnější vize je vidět na jednom z vedlejších oltářů baziliky, kde svatý Štěpán doporučuje Maďarsko pod ochranný plášť Panny Marie, aby se země vyhnula veškerému zlu.

Další tajemství a překvapení lze vidět na stropě, stačí být velmi pozorný. Na kupoli poblíž vchodu můžete vidět fresku Istvána Takácse, pocházejícího z blízkého Mezőkövesd a zobrazení Apokalypsy (konečné zjevení). Jelikož obraz byl dokončen až na začátku 50. let dvacátého století, tedy až po znárodnění církevních majetků, bylo evidentní, že byli na fresce zastoupeni i pracující a rolníci, najdete je?  

Varhanní koncerty

Varhany Egerské katedrály postavil v roce 1864 Ludvík Mooser, mistr ze Salzburgu, nejslavnější stavitel varhan té doby na světě. V roce 1912 byly varhany kompletně přestavěny a rozšířeny. Bývalý mechanický systém byl nahrazen pneumatickou konstrukcí. V letní sezóně (od května do října) se každý všední den kolem poledne ozývají melodie z varhan v Bazilice; užijte si éterické melodie v této nádherné akustice.

Egerská bazilika

Otevřít na mapě

Také by vás mohlo zajímat