A te történeted
visiteger.com
Eger Turisztikai Honlapja

Egerská bazilika

Kontakt

Webová stránka www.eger-bazilika.plebania.hu
Email bazilika.eger@gmail.hu
Telefón +3636515725

Otváracie hodiny

Aktuálne otváracie hodiny a rozvrh www.eger-bazilika.plebania.hu/miserend

Ceny vstupeniek

Aktuálne ceny vstupeniek www.eger-bazilika.plebania.hu/informaciok

The basilica is currently under renovation, but you can visit it during the work.

Bazilika v Egeri je známa aj ako Katedrála svätého Michala a svätého Jána. Budova je zároveň katedrálou egerskej arcidiecézy, čo znamená, že tu biskup alebo arcibiskup vykonáva svoje každodenné povinnosti. Egerská bazilika je po ostrihomskej bazilike druhou najväčšou sakrálnou stavbou v Maďarsku. V roku 1827 bol János László Pyrker vymenovaný za egerského arcibiskupa a požiadal významného architekta tej doby Józsefa Hilda, aby navrhol túto veľkolepú budovu.  Stavba trvala od roku 1831 do roku 1836 a budova bola vysvätená v roku 1837.

Majster sochár z Talianska

Arcibiskup Pyrker poveril vytvorením sôch baziliky mladého talentovaného benátskeho sochára: Marca Casagrande. Vytvoril sochy, ktoré stoja vedľa schodiska: vpredu sú králi svätý Štefan a svätý Ladislav a za nimi apoštoli Peter a Pavol. Tympanón podopierajú mohutné korintské stĺpy s nápisom "Poďte, klaňame sa Pánovi!". Socha Viera-Nádej-Láska nad kolonádou sú tiež od Casagrandeho, rovnako ako sochy anjelov Božskej pravdy a Božskej lásky na dvoch rohoch budovy. 

Casagrande sa chcel oženiť s najstaršou dcérou krajčíra z Egeru, ale tá sochára odmietla. Náš hrdina bol vytrvalý a čoskoro sa vrátil k rodine a opýtal sa sestry, ktorá bola vekovo na rade,, či by sa nechcela stať jeho ženou. Mari už povedala áno. Mladí manželia sa čoskoro presťahovali späť do Talianska a žili šťastne až do smrti ako v rozprávke.

Ohromujúce vnútorné priestory

Výzdoba interiéru kostola trvala dobrých 120 rokov, pričom oltáre a stropné fresky sa dokončovali dlhšie ako samotná stavba. Na severnej strane svätyne sa nachádza Kaplnka Slzyroniacej Panny Márie, ktorá je najposvätnejšia časť kostola, a v južnej bočnej lodi je oltár svätého Michala. Najkrajšiu víziu možno vidieť na bočnom oltári baziliky, kde svätý Štefan zasväcuje Maďarsko pod ochranný plášť Panny Márie, aby sa vyhlo všetkému zlému.

Ďalšie tajomstvá a prekvapenia sa dajú vyčítať zo stropu, len musíte byť veľmi pozorní. Freska vo veľkej kupole je dielom Istvána Takácsa z Mezőkövesdu a zobrazuje Apokalypsu (posledné zjavenie). Keďže posledné ťahy štetcom boli pridané v 50. rokoch 20. storočia, po znárodnení kostola, je na freske povinne zobrazený robotník - sedliak, nájdeme ich?  

Organové koncerty

Organ v Egerskej hlavnej katedrále postavil v roku 1864 Ludvig Mooser, majster organár zo Salzburgu, ktorý bol najväčším majstrom vo svojej profesii. v roku 1912 bol organ kompletne prestavaný a rozšírený. Predchádzajúci mechanický systém bol nahradený pneumatickou štruktúrou. Každý pracovný deň okolo poludnia počas letnej sezóny (od mája do októbra) znie v bazilike organ, a tak si môžete vychutnať éterickú melódie v tejto nádhernej akustike.

Prejsť na webovú stránku baziliky

Otvoriť na mape

Možno vás zaujíma aj toto