A te történeted
visiteger.com
Eger Turisztikai Honlapja

Zabytki tureckie

Zobacz kolekcję

Tureckie wspomnienia na visiteger.com visiteger.com/pl/tag/28

Eger wiele zawdzięcza ujarzmieniu tureckiemu

Z tej epoki zachowało się wiele cennych budowli i to nie byle jakie! Minaret w Egerze jest minaretem w najlepszym stanie kraju, a działająca do dziś łaźnia turecka uważana jest za jedną z najpiękniejszych.

ujarzmienie tureckie

Po oblężeniu w 1552 roku mury zamku zostały poważnie zniszczone. Rozpoczęto odbudowę, zwiększono liczbę żołnierzy i zapasy surowców. Choć zamek był pod każdym względem lepiej przygotowany do odparcia kolejnego ataku osmańskiego niż wcześniej, w 1596 roku zamek Eger upadł i rozpoczął się 91-letni okres niewoli tureckiej. Eger wzbogacił się o wiele walorów kulturowych: w XVI wieku Pasha Arnaut zbudował łaźnię turecką na bogatej w minerały wodzie źródlanej i zbudowano Minaret, jedną z wciąż fascynujących atrakcji miasta. W czasie ujarzmienia Turcy rozbudowali i wzmocnili zamek. Według legendy w miejscu jednego z bastionów, którym był ogród różany Paszy Egeru, powstał ogród turecki. W rzeczywistości miejsce to pełniło funkcję obronną. W 1687 roku zjednoczonym wojskom austro-węgierskim udało się ostatecznie odbić zamek z rąk Turków.

Spójrz na tureckie wspomnienia Egera!

Polecamy także