A te történeted
visiteger.com
Eger Turisztikai Honlapja

Arcidiecézna knižnica

Kontakt

Webová stránka www.efkt.hu
Email tourist@efkt.hu
Telefón +3636325211

Otváracie hodiny

Aktuálne otváracie hodiny www.efkt.hu/index.php/nyitvatartas

Ceny vstupeniek

Aktuálne ceny vstupeniek www.efkt.hu/index.php/nyitvatartas

Jedinečná staromódna atmosféra

Knižnicu egerskej Arcidiecézy založil v roku 1793 Károly Eszterházy, a od začiatku bola zamýšľaná ako verejná inštitúcia, čo bolo v tom čase raritou. Otvoreniu knižnice od druhej polovice 60. rokov 17. storočia predchádzala vážna akcia na zber kníh, keď boli profesori požiadaní, aby vypracovali zoznamy literatúry, ktorú chcú nájsť a kúpiť do knižnice. Inštitúcia bola nakoniec otvorená so 16 000 zväzkami. Súčasťou knižničného fondu bolo aj niekoľko súkromných zbierok, vrátane zbierky Károlya Eszterházyho po jeho smrti. Dnes sa celkový fond knižnice rozrástol na 170 000 zväzkov!

A aká to zbierka sa tu zišla...

Najstarší dokument pochádza z roku 1048, jedná sa o ručne písaný kódex, zbierka listín pápeža Leva IX. V knižnici sa nachádzajú aj také kuriozity ako jediný kompletný autograf Mozartovho listu v Maďarsku a Danteho kódex, z ktorého sú na svete len tri. A to sme ešte nespomenuli Barkóczyho album alebo kódex astronóma kráľa Mateja Sacrobosca, ktoré kuriozity sa tiež nachádzajú práve tu. Tieto poklady sú pochopiteľne k dispozícii len ako kópie, pričom neoceniteľné originály sú uložené v hrubých trezoroch.

Podľa pravidiel knižnice sa môžu požičiavať dokumenty po roku 1960 a dokumenty pred týmto dátumom sa môžu čítať na mieste, hoci na staršie dokumenty spomedzi nich sa vyžaduje povolenie.

Keďže ide o poklady, ktoré majú veľkú hodnotu pre celý svet, dokumenty spred roku 1500 sa uchovávajú za zatvorenými dverami, aby budúce generácie mohli s hrdosťou povedať, že mnohé z najcennejších dokumentov na svete sú stále v Egeri!

V Lýceu na nás čakajú aj ďalšie zaujímavosti!

Arcidiecézna knižnica sa nachádza v hlavnej budove Katolíckej univerzity Károlya Eszterházyho, v Lýceu. V tejto budove sa nachádzajú aj ďalšie zaujímavé veci: za návštevu stojí aj špeciálne Observatórium!

Prejsť na webovú stránku Arcidiecéznej knižnice

Otvoriť na mape

Možno vás zaujíma aj toto