booked.net

Opublikuj wiersz w bibliotece!

W niecodzienny sposób świętujemy Węgierski Dzień Poezji. Kurtyna z wierszy poetów współczesnych.

Głos literatury: poezja śpiewana w wykonaniu uczniów liceum im. Jánosa Neumanna.

Przez głośniki wybór dzieł poetów i pisarzy (Sándor Kányádi, Elek Benedek, Endre Ady, Géza Csáth, Miklós Radnóti, Sándor Weöres).

Otwórz na mapie

Polecamy także