booked.net

Sala Bohaterów

Sala bohaterów znajduje się na parterze pałacu zamkowego. W czasach bohaterów spełniała bardzo “ciężką” rolę – była to kaplica zamkowa w której skazani na śmierć jeńcy spędzali swoją ostatnią noc. Pochodzące z tego okresu napisy na ścianach możemy oglądać po dziś dzień. 

Najważniejszym elementem Sali Bohaterów jest grób kapitana Istvána Dobó. Otaczają go wkoło potężne pomniki bohaterów, jak gdyby czuwające nad grobem. Ciekawostką jest, że grób ten jest pusty – ciało kapitana pochowano w majątku rodzinnym w miejscowości Dobóruszka, obecnie na terytorium Słowacji.  Grób w Egerze, choć pusty, jest sposobem oddania czci temu największemu bohaterowi miasta, ponadto jest ciekawą pamiątką z przeszłości w tym sensie, że relief znajdujący się na grobie jest wiernym wizerunkiem kapitana. Aż trudno uwierzyć, że taki wzrost był wtedy większy od przeciętnego!

Warto spojrzeć na listę imion w końcu sali: są to imiona tych, którzy brali udział w obronie twierdzy, chociaż lista oczywiście nie jest pełna. Największą władzę  spośród nich miał zapewne Imre klucznik – to on dzierżył klucze, którymi  można było otworzyć piwnice zamkowe i to on wydawał wino karczmarzom.

Zamek w Egerze


Polecamy także