booked.net

Pałac Arcybiskupi w Egerze

To jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych kompleksów budynków w starym mieście Egeru. Wewnątrz zachowało się wiele szczegółów architektonicznych, barokowe i rokokowe kominki oraz osiemnastowieczne freski.
 

link


Otwórz na mapie

Polecamy także