booked.net

Obiekty Wodociągowe Egeru (Maszynownia wodociągowa, stacja odkwaszania na placu Petőfiego, jak również zbiornik wody pitnej w Hajdúhegy)

Znajdujące się na placu Petőfiego maszynownia wodociągowa oraz stacja odkwaszania, a także zbiornik wody pitnej w Hajdúhegy o rozmiarach 2x300 m3 są od roku 1927 aż do dnia dzisiejszego podstawowymi obiektami infrastruktury niezaopatrującej miasto w wodę pitną.
 

link


Polecamy także