booked.net

Kościół cystersów (dawniej jezuicki) w Egerze

Zabytek sztuki barokowo – rokokowej. Jego osiemnastowieczne wnętrze zachowało się w całości (obrazy ołtarzowe, ambona itd). 
 

Otwórz na mapie

Polecamy także