booked.net

Egerska odkrywka warstwowa w kopalni gliny przy fabryce cegieł typu Wind

Kopalnia może pochwalić się geologiczno-paleontologicznym dziedzictwem na skalę międzynarodową, odkrytym w czasie eksploatacji poszczególnych warstw.
 

link


Otwórz na mapie

Polecamy także