booked.net

Działalność dyrektora Instytutu dla Głuchoniemych im. Istvána Nemesa Mlinkó

Główną zasługą dyrektora jest stworzenie egerskiego Instytutu dla Głuchoniemych, jak również wybudowana już po jego śmierci szkoła, która także pod względem architektonicznym stanowi istotną wartość dla miasta.


Otwórz na mapie

Polecamy także