booked.net

Galeria Rossztemplom

Ani zły, ani kościół, ale jednak „Zły Kościół”

Mieszkańcy Egeru nazwyają ten budynek “Złym Kościołem” (Rossztemplom). Znajduje się na ulicy Trynitarskiej (Trinitárius utca). Na szczęście określenie odnosi się nie do kondycji budynku, ale to jego historii. Zaczęto go budować jako kościół w 1719 roku, chociaż swą pierwotną funkcję pełnił niedługo; obecnie mieści się tutaj galeria.

Budowę zaczął zakon Trynitarzy, chcąc zbudować kościół dla swojego zgromadzenia. Jednak już od początku prace napotykały trudności. Decydujący był rok 1763 kiedy to, jeszcze przed ukończeniem budowy, pożar spowodował znaczne zniszczenia. Po tej tragedii zakonnicy dokończyli budowę, ale wież kościelnych nigdy nie udało się postawić, co widać i dzisiaj. 

Po niefortunnym pożarze pierwsza msza święta została odprawiona w tym kościele w 1771 roku, ale zakonnicy nie cieszyli się zbyt długo swoim nowym kościołem, gdyż 13 lat później Józef II dokonał kasaty węgierskiego zgromadzenia trynitarzy.  W myśl rozporządzenia kościół musieli zakonnicy opróżnić i w ciągu pięciu dni przekazać królewskiej Izbie Solnej. Od tej pory budynek pełnił różne funkcje. Używano go do celów wojskowych, był magazynem, potem było tutaj kino, teatr, a nawet dyskoteka. Obecnie działa tutaj prężnie działająca galeria artystyczna; jako jedna z niewielu  w kraju jest zdolna do ekspozycji dzieł o dużych rozmiarach.

Otwórz na mapie

Polecamy także