booked.net

Poklady Egerské arcidiecézní knihovny – kodexy, prvotisky, rukopisy

Když egerský biskup Károly Eszterházy pokračoval ve snahách svého předchůdce Ference Barkóczy o založení univerzity a konečně byla postavena budova Lyceu, považoval za svou první úlohu vytvořit univerzitní knihovny. 
 

link


Otevřít na mapě

Také by vás mohlo zajímat